Branżowa Szkoła I stopnia jest dla osób, które ukończyły szkołę podstawową, chcą szybko zdobyć dobry zawód i rozpocząć karierę zawodową. Absolwenci tych szkół są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Dlatego nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata, a praktyki zawodowe liczą się do stażu pracy.

Po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia, młodzież może nadal kontynuować edukację w szkole branżowej II stopnia, która trwa 2 lata. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia po przystąpieniu do matury i uzyskaniu świadectwa dojrzałości, mogą kształcić się na studiach wyższych.

To od Ciebie zależy, na którym etapie zakończysz edukację, czy po szkole branżowej I lub II stopnia, albo po ukończeniu uczelni wyższej.

Branżowa Szkoła I stopnia ZDZ w Starachowicach (3-letnia) - zapisy na rok szkolny 2023/2024

Kliknij w wybrany kierunek i dowiedz się więcej

Ablolwenci Branżowej Szkoły I stopnia mogą kontynuoiwać edukację w Branżej Szkole II stopnia. 

Kliknij w link i dowiedz się więcej o zapisach do Branżowej Szkoły II stopnia ZDZ w Starachowicach w roku szkolnym 2023/2024.

 

Zasady rekrutacji 

Kandydaci do Branżowej Szkoły I stopnia składają w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kartę zdrowia ucznia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie  (dotyczy technikum, branżowej szkoły I i II stopnia),
  • 3 fotografie,
  • wpisowe (jeżeli jest wymagane w danej szkole),
  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dla młodzieży. 

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności ucznia podpisaną przez Rodzica lub Prawnego Opiekuna.

Kliknij i pobierz:

Wypełnione podanie oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkół ZDZ w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:

  • 41 274 75 414

 

Aby otworzyć dokumenty w formacie pdf , potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader. Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.

 

button

VR