erasmus

 

Celem projektu jest poszerzenie umiejetności zawodowych poprzez samodzielną realizację zadań w trakcie zorganizowanego stażu zmierzającego do osiągnięcia efektów kształcenia określonych w programie  praktyki zawodowej . Zagraniczne praktyki zawodowe organizowane przez Szkoły ZDZ realizowane są ramach programu Erasmus+. Program ten finansowany ze środków Unii Europejskiej skierowany jest na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży

Podczas zagranicznych staży trwających zwykle 3 lub 4 tygodnie młodzież realizuje praktyki zawodowe u partnera ZDZ w danym kraju lub jest oddelegowana do pracy w przedsiębiorstwach branżowych, w których zdobywają kwalifikacje w swoim zawodzie. Podczas tego czasu uzyskują wiedzę na temat działalności firmy, jej struktury organizacyjnej, sposobu zarządzania, zasad komunikacji, specyfiki poszczególnych stanowisk pracy i odmiennych od polskich standardów wykonywania zadań służbowych. W trakcie stażu zapoznają się także z nowoczesnymi metodami kreowania wizerunku firmy i strategiami w marketingu.Istotną korzyścią dla młodzieży jest poznanie stosowanych w swojej branży zawodowej nowoczesnych technologii, rozwiązań, narzędzi, metod produkcji lub świadczenia usług.

e

 

Podczas praktyk młodzież ma okazję porównać europejskie rozwiązania branżowe ze stosowanymi w Polsce i zweryfikować swoją wiedzę teoretyczną w aspekcie praktycznym. W obecnych czasach do wykonywania wielu zawodów niezbędna jest znajomość języków obcych. Zagraniczne staże to doskonała, praktyczna lekcja nauki języków. Uczniowie jeszcze przed wyjazdem uczą się w szkole słownictwa i zwrotów w języku angielskim lub niemieckim, a także innym, w zależności, który kraj będzie ich gościł. Oprócz nauki komunikowania się w życiu codziennym, młodzież poznaje słownictwo typowo branżowe, bezpośrednio związane z ich zawodem. Podczas pobytu mają okazję doskonalić swoje umiejętności podczas wykonywania pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz w czasie wolnym od zajęć.

Wyjazd młodzieży za granicę, to nie tylko nauka. Programy pobytu obejmują poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów turystycznych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców zagranicznych krajów i regionów. Mają także okazję zapoznać się z charakterystyczną kuchnią, spróbować regionalnych potraw i napojów, a także nauczyć się samodzielnie je przygotowywać.

kucharz 960x640

 

Każdy wyjazd zagraniczny jest odpowiednio przygotowany przez szkołę ZDZ, a podczas pobytu młodzież objęta jest opieką pracownika/nauczyciela szkoły ZDZ jak i opiekunów z kraju goszczącego. Uczniowie mają zagwarantowany transport międzynarodowy, w tym przelot, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie. Ponadto każdy uczestnik projektu otrzymuje również kieszonkowe. Przed wyjazdem stażyści uczestniczą w specjalnym, wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą. Podczas zajęć poszerzają swoją znajomość słownictwa i zwrotów, potrzebnych do komunikacji w życiu codziennym i zawodowym. Poznają także podstawowe informacje na temat historii, kultury, cech fizyczno-geograficznych, walorów turystycznych, demografii i gospodarki kraju, do którego wyjeżdżają. Omówione zostają także zasady realizacji stażu, program i regulamin praktyk, prawa i obowiązki, zasady bezpieczeństwa podczas podróży i pobytu oraz różnice kulturowe.

Przygotowanie językowo-kulturowe kontynuowane jest także za granicą przez partnera ZDZ. Każdy pobyt wiąże się z kontaktami z rówieśnikami co owocuje nowymi znajomościami często utrzymywanymi po zakończeniu działań projektowych. Odbycie zagranicznych staży przez uczniów potwierdzone zostaje certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którym nabyte przez nich umiejętności, kwalifikacje i kompetencje zawodowe nabierają postać formalną i uznawaną zarówno u polskich jak i europejskich pracodawców.

Prezentacja " Moje Wspomnienia z Portsmouth "

Prezentacja "Podsumowanie Praktyk"

 

Zachęcamy nauczycieli i uczniów do korzystania z platformy internetowej : schooleducationgateway , europejskiej  platformy internetowej  dla szkół.

 

Erasmus+ "Jadę, doświadczam, pracuję " 2019

 

Formularz rekrutacyjny

Staż I 17 Luty - 2 Marca 2019

Staż II 26 Maj - 8 Czerwiec 2019

 

Erasmus+ "Jadę, doświadczam, pracuję " 2020

     

Formularz rekrutacyjny

Staż 13.-26. Wrzesień. 2020r

Staż 27.09 – 10.10.2020r

button

VR