Technikum

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

14 października 2022r.
31 października 2022r.
10 stycznia 2023r. 
2 maja 2023r. 
4 maja 2023r.
5 maja 2023r.
8 maja 2023r.
1 czerwca 2023r.
2 czerwaca 2023r. 
9 czerwca 2023r. 

button

VR