Procedury Ochrony Małoletnich obowiązujące w Technikum im. Wojska Polskiego w  Starachowicach  ZDZ Kielce:

 Procedury Ochrony Małoletnich 

Statut Niepublicznego Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

button

VR