pu

 

 

Ogólny opis zasad realizacji zagranicznych praktyk zawodowych

 

Młodzież ma zagwarantowany transport, w tym przelot, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, zakwaterowanie, wyżywienie (kieszonkowe) oraz pełną opiekę pedagogiczną swoich nauczycieli i pedagogów z krajów goszczących.

Przed wyjazdem stażyści uczestniczą w specjalnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą.

W trakcie pobytu na stażach uczniowie odbywają praktyki zawodowe zgodnie
z programem nauczania w danym zawodzie -zorganizowane przez partnera przyjmującego w danym kraju, w przedsiębiorstwach branżowych.

Podczas pobytu uczniowie mają okazję w praktyczny sposób doskonalić swoje umiejętności językowe podczas wykonywania pracy
w zagranicznych firmach oraz w czasie wolnym od zajęć.

Programy pobytu obejmują także poznanie walorów danego kraju, kultury, atrakcji turystycznych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów, tradycji i zachowań mieszkańców zagranicznych krajów i regionów oraz miejscowych kulinariów.

Odbycie zagranicznych staży przez uczniów potwierdzane jest certyfikatami Europass-Mobilność, które są znane i uznawane przez pracodawców w całej Unii Europejskiej.

 

 

PROJEKTY ZREALIZOWANE

 

W ramach programu LEONARDO DA VINCI w Niepublicznym Technikum w Starachowicach zrealizowano VI projektów od roku 2004 do roku 2010. Łącznie wzięło w nich udział: 194 uczniów.

Oto one:

I.  „Zagraniczny staż zawodowy równe szanse na europejskim rynku pracy”
Realizacja: rok szkolny 2004/2005
Zawód: technik hotelarstwa
Liczba uczestników : 30
Miejsce stażu: Doberlug Kirchhain (Niemcy)


II.  „Praktyka zawodowa w świetle standardów europejskich”
Realizacja: rok szkolny 2005/2006
Zawód: technik hotelarstwa
Liczba uczestników : 20
Miejsce stażu: Doberlug Kirchhain (Niemcy)


III. „Wdrażanie procedur obowiązujących w hotelarstwie i gastronomii na zagranicznym stażu”
Realizacja: rok szkolny 2006/2007
Zawód: technik hotelarstwa, technik żywienia i gospodarstwa domowego
Liczba uczestników : 26
Miejsce stażu: Doberlug Kirchhain (Niemcy)


IV.  „Mój start w życie zawodowe z bagażem wiedzy i umiejętności nabytych na zagranicznym stażu”
Realizacja: rok szkolny 2007/2008
Zawód: technik hotelarstwa
Liczba uczestników : 20
Miejsca stażu: Doberlug Kirchhain (Niemcy)


V.  „Wiedza i umiejętności zdobyte na praktyce zawodowej to mój atut”
Realizacja: rok szkolny 2008/2009
Zawód: technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich
Liczba uczestników : 50
Miejsce stażu: Malaga (Hiszpania), Cork (Irlandia)


VI.  „Zagraniczny staż szansą na lepszy start w życie zawodowe”
Realizacja: rok szkolny 2008/2009 i 2009/2010
Zawód: technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik
Liczba uczestników : 48
Miejsca stażu: Malaga (Hiszpania), Doberlug Kirchhain (Niemcy)


W ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie” odbyły się kolejne dwa projekty dla kolejnych 80 uczniów w latach 2012 -2014:

 

VII. „Europejska praktyka dla logistyka i informatyka”

Realizacja: rok szkolny 2012/2013 i 2013/2014

Zawód: technik logistyk, technik informatyk

Liczba uczestników : 48    

Miejsce stażu: Walencja (Hiszpania)

 

VIII. „Nauka w szkole zawodowej w Polsce , praktyka w Hiszpanii”

Realizacja: rok szkolny 2013/2014

Zawód: technik logistyk, technik informatyk

Liczba uczestników : 32    

Miejsce stażu: Walencja (Hiszpania)

 

W ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój odbyły się kolejne dwa projekty dla kolejnych 64 uczniów w roku 2014 i 2015:

IX. „Era nauki i praktyki – czas na europejską praktykę zawodową”

Realizacja: rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016

Zawód: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich

Liczba uczestników : 64    

Miejsce stażu: Walencja (Hiszpania); Pistoia, Prato i Florencja (Włochy)

 

button

VR