Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach zapraszają młodzież i dorosłych do podjęcia nauki. Umożliwiają one zdobycie wykształcenia ogólnego i zawodowego. Zajęcia organizowane są w systemie dziennym, stacjonarnym (wieczorowym) i zaocznym. Wybór kształcenia w Szkołach ZDZ to szansa na uzyskanie atrakcyjnych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych. Potwierdzeniem najwyższej jakości usług edukacyjnych jest liczba blisko 40 tysięcy absolwentów oraz Godło Promocyjne „Teraz Polska”.Niepubliczne Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach kształcą młodzież i dorosłych od ponad dwudziestu lat. Od samego początku istnienia szkół najważniejszym celem był ich dynamiczny rozwój ukierunkowany na potrzeby edukacyjne uczniów i aktualne zapotrzebowanie na specjalizacje zawodowe na rynku pracy. Oferta kierunków oferowanych w naszej placówce jest stale wzbogacana. Obecnie kształcimy młodzież i dorosłych w Liceum Ogólnokształcącym, w Technikum Zawodowym i Szkole Branżowej I i II stopnia.

10 powodów dla których warto wybrać naukę w Szkołach ZDZ w Starachowicach:

  • Szkoły ZDZ mają uprawnienia szkół publicznych, a ich absolwenci mogą kontynuować naukę w szkołach wyższego stopnia;
  • kształcenie jest zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej;
  • oferowana nauka odbywa się w wielu zawodach i specjalnościach
  • atrakcyjne praktyki zawodowe (np.: w Hiszpanii lub we Włoszech), po których stażyści otrzymują certyfikat Europass-Mobilność uznawany przez pracodawców w całej UE
  • udział w dodatkowych, bezpłatnych lekcjach nauki języków obcych
  • kompleksowo przygotowanie do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie
  • specjalistyczne pracownie dydaktyczne (m.in.: komputerowe, multimedialne, kosmetyczne, fryzjerskie, językowe i gastronomiczne)
  • atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne,
  • młodzież doskonali umiejętności, rozwija zainteresowania i ma możliwość ich prezentacji w konkursach i festiwalach (Festiwal Talentów, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, olimpiady przedmiotowei konkursy zawodowe)

 

 

button

VR