fundusze logo   W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły wezmą udział w dwóch Projektach:

    -„Logistycy i informatycy – targowe tygrysy” 

    -„ HOTELARZ I KUCHARZ INTELIGENTNI SPECJALIŚCI – nowe technologie motorem rozwoju edukacji zawodowej”.

 

Na podstawie umowy zawartej pomiędzy ZDZ w Kielcach a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego o dofinansowanie realizacji Projektu    w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Projekty współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem Projektów jest wzrost jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej w szkołach ZDZ uczniów kształcących się na kierunkach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia           i usług gastronomicznych.

logo tygrysy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy” (10 osób – logistycy, 10 osób informatycy)

Cele szczegółowe:

 1. 1.Rozwój kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego branżowego i szeroko rozumianych postaw przedsiębiorczych (zajęcia z przedsiębiorczości z elementami doradztwa zawodowego. (zajęcia będą odbywać się od listopada 2016 roku do kwietnia 2017 roku. 60 godzin – język angielski, 30 godzin – przedsiębiorczość z elementami doradztwa zawodowego.
 2. 2.Wzrost wiedzy, kompetencji zawodowych i umiejętności praktycznych uczniów i uczennic poprzez zajęcia dodatkowe w zakresie logistyki targowej oraz informatyki konferencyjno – kongresowej ( w zależności od grupy) realizowane w systemie dualnym. (zajęcia będą odbywać się od kwietnia 2017 roku do czerwca 2017 roku) – 60 godzin logistyki oraz 60 godzin informatyki (w zależności od grupy).
 3. 3.Zdobycie doświadczenia zawodowego nabywanych w środowisku pracy poprzez realizację płatnych staży zawodowych (dla najlepszych uczestników Projektu) – okres realizacji staży      4 tygodnie, lipiec lub sierpień 2017 roku.

 

Projekt: :” Hotelarz i kucharz inteligentni specjaliści”

 

Cele szczegółowe:

 

 1. 1.Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów i uczennic poprzez realizację zajęć    z przedsiębiorczości ( 30 godzin) – okres realizacji od listopada 216 roku do kwietnia 2017 roku.
 2. 2.Podwyższenie kompetencji zawodowych uczniów i uczennic oraz wyposażenie ich w wiedzę  i umiejętności specjalistyczne zgodne z oczekiwaniami pracodawców związanych z branżą gastronomiczną ( 60 godzin zajęć z gastronomii prozdrowotnej z elementami kuchni molekularnej – zajęcia praktyczne i teoretyczne). – zajęcia odbędą się od stycznia 2017 roku do czerwca 2017 roku.

 

Moduł związany z kuchnią molekularną zostanie zrealizowany przez specjalistyczną firmę  w Lublinie – 2 dniowy wyjazd do Lublina.

 

 1. 3.Zdobycie doświadczenia zawodowego nabywanych w środowisku pracy poprzez realizację płatnych staży zawodowych (dla najlepszych uczestników Projektu) – okres realizacji staży    4 tygodnie, lipiec lub sierpień 2017 roku.

  

 

Zajęcia na kursach w obu projektach odbywać się będą po zajęciach szkolnych według harmonogramu, który będzie wywieszony w gablocie szkolnej.

 

Uczniowi w obu projektach przysługują:

 1. 1.Materiały piśmiennicze i dydaktyczne (podręczniki, zeszyt, długopis, teczka, płyty CD/DVD.
 2. 2.Poczęstunek w postaci bufetu kawowego (ciastka, napoje ciepłe i zimne).
 3. 3.Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. 4.Badania lekarskie(dotyczy staży).
 5. 5.Stypendium stażowe.
 6. 6.Zwrot kosztów dojazdu (dotyczy uczniów mieszkających poza terenem Starachowic.)

 

 

 

Uczniowie po zakończonych zajęciach otrzymają certyfikat, który wydawany jest przez szkołę oraz dokumenty wydawane przez instytucje zewnętrzne zgodnie z przepisami.

 

 

Kursy są bezpłatne.

 

button

VR