Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w Technikum ZDZ im. Wojska Poslkiego ZDZ w Starachowicach w roku szkolnym 2023/2024

 Technikum ZDZ w Starachowicach (5-letnie) - zapisy na rok szkolny 2023/2024

Kliknij w wybrany kierunek i dowiedz się więcej

 

Zasady rekrutacji 

Kandydaci do Technikum składają w sekretariacie szkoły:

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kartę zdrowia ucznia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie  (dotyczy technikum, branżowej szkoły I i II stopnia),
  • 3 fotografie,
  • wpisowe (jeżeli jest wymagane w danej szkole),
  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dla młodzieży. 

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności ucznia podpisaną przez Rodzica lub Prawnego Opiekuna.

Kliknij i pobierz:

Wypełnione podanie oraz wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Szkół ZDZ w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Szczegółowe informacje pod numerami telefonów:

  • 41 274 75 414

 Aby otworzyć dokumenty w formacie pdf , potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader. Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.

 

button

VR