Opiekę stomatologiczną nad uczniami Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach ZDZ w Kielcach, zapewniają Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  " DENTATOR" - Starachowice, ul S. Staszica 17 , tel. 41 275-12-88

button

VR