21.12.2017r. w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie projektu pt.: „Era nauki i praktyki- czas na europejską praktykę zawodową” w którym uczestniczyli uczniowie Niepublicznego Technikum ZDZ.
Projekt był realizowany w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W projekcie wzięło udział 64 uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik usług fryzjerskich oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Dzięki uczestnictwu w projekcie zdobywali oni doświadczenie w swoich zawodach w Hiszpanii oraz we Włoszech.
W podsumowaniu projektu oprócz jego uczestników i kadry pedagogicznej placówki wzięli udział także przedstawiciel strony hiszpańskiej Filip Mengual Domenech, wicestarosta Agata Gałka-Bernacka oraz prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego Jerzy Wątroba.
Pani dyrektor Małgorzata Małek pokrótce przypomniała przebieg projektu i udział młodzieży w praktykach, została wyświetlona prezentacja zawierająca zdjęcia z wyjazdów. Uczniowie również mogli zabrać głos i wspominali swoje najbardziej zapamiętane chwile z praktyk. Jednak jak podkreślają uczestnicy projektu staże były dla nich przede wszystkim czasem zdobywania cennych doświadczeń. Młodzież na  potwierdzenie zdobytych umiejętności otrzymała dokument europass Mobilność.
Dobra informacja dla uczniów naszej szkoły jest taka, że w konkursie 2016 otrzymaliśmy fundusze na realizację kolejnego projektu, który potrwa do 2018r. W ramach projektu kolejne cztery 16-osobowe grupy uczniów wyjadą na staże do Hiszpanii i Włoch.

button

VR

zapisy 2023