Praktyki zagraniczne dla młodzieży Technikum w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego realizowane są w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  w ramach środków EFS POWER. Tytuł szkolnego projektu to „Zagraniczna praktyka zawodowa – sprawdź wiedzę i umiejętności , dowiedz się więcej”. Jest to pierwszy z czterech staży, które potrwają do maja 2018 roku.
Przed wyjazdem młodzież  uczestniczyła  w  wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą. Poznali na nim przydatne słownictwo i zwroty w językach obcych, przyswoili sobie wiele informacji na temat Hiszpanii, a także zapoznali się z zasadami odbywania praktyk.
Uczestnicy projektu przez dwa tygodnie  poszerzali praktyczne umiejętności w swoim zawodzie, wykonując obowiązki w branżowych firmach logistycznych i informatycznych. Mieli tam niepowtarzalną okazję nie tylko zobaczyć, ale przekonać się samodzielnie, jak pracuje się w hiszpańskich firmach. Młodzież, która kształci się w zawodzie technik logistyk poznała specyfikę funkcjonowania firmy logistycznej oraz funkcjonowanie przedsiębiorstwa w Hiszpanii. Uczniowie z kierunku technik informatyk  zdobyli wiele przydatnych umiejętności technicznych z branży informatycznej. Wszyscy stażyści wrócili do kraju z cennymi doświadczeniami, które pozwolą im w przyszłości lepiej wykonywać swoją pracę w miejscu zatrudnienia.
Podczas pobytu  w Hiszpanii uczniowie mieli okazję podnieść poziom znajomości języka hiszpańskiego i angielskiego, używanych podczas wykonywania pracy w hiszpańskich przedsiębiorstwach oraz w czasie wolnym od zajęć. Co istotne, poznali wiele słów i zwrotów używanych  w swoich branżach zawodowych.
Pobyt młodzieży za granicą, to nie była tylko sama nauka zawodu. Program obejmował poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów przyrodniczych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów i tradycji mieszkańców Hiszpanii i regionu Walencja. Uczniowie zwiedzili nie tylko najbliższą okolicę, ale także  miasto Cuenco, region Castilla la Mancha,  zakola rzeki Jucar i Huccata. Atrakcją  była wycieczka do Oceanarium i Muzeum Fallas, które jest poświęcone obchodom w Walencji Święta Ognia.
Młodzież miała zagwarantowany transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie,  oraz pełną opiekę pedagogiczną. Partner zagraniczny ZDZ, w tym przypadku była to  hiszpańska instytucja edukacyjna EUROPA MOVILIDAD ESTUDIANTIL , zapewnił uczniom bardzo dobre warunki pobytu oraz profesjonalną organizację praktyk zawodowych. Uczniowie mieli do dyspozycji wygodne pokoje mieszkalne, zaplecze dydaktyczne oraz rekreacyjno-sportowe.
Odbycie zagranicznych staży potwierdzone będzie wydanymi wkrótce certyfikatami Europass - Mobilność, dzięki którym nabyte przez uczniów umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabiorą postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców.

button

VR

zapisy 2023