Młodzież Technikum w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego od dnia 22 maja 2017 do 2 czerwca 2017 odbywała praktyki zawodowe we Włoszech w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilności kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  w ramach środków EFS POWER.  Tytuł szkolnego projektu to „Zagraniczna praktyka zawodowa – sprawdź wiedzę i umiejętności , dowiedz się więcej”. Jest to drugi z czterech staży, które potrwają do maja 2018 roku.  Przed wyjazdem 16 uczniów uczestniczyło  w  wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego, ułatwiającym pobyt za granicą. Poznali na nim przydatne słownictwo i zwroty w językach obcych, przyswoili sobie wiele informacji na temat Włoch a także zapoznali się z zasadami odbywania praktyk. Uczniowie projektu przez dwa tygodnie  poszerzali praktyczne umiejętności w zawodzie technik usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich i technik pojazdów samochodowych wykonując obowiązki w lokalach gastronomicznych, salonach fryzjerskich   i warsztatach samochodowych . Młodzież wróciła do kraju z cennymi doświadczeniami, które pozwolą im w przyszłości lepiej wykonywać swoją pracę w miejscu zatrudnienia. Podczas pobytu  we Włoszech uczniowie mieli okazję podnieść poziom znajomości języka włoskiego i angielskiego, poznali wiele słów i zwrotów używanych w swoich branżach zawodowych. Pobyt młodzieży za granicą, to nie była tylko sama nauka zawodu. Program obejmował poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów przyrodniczych, historycznych i gospodarczych, odmiennych zwyczajów i tradycji mieszkańców Włoszech. Uczniowie zwiedzili nie tylko najbliższą okolicę, ale również miasto u stóp gór Apeniny stolicę Toskanii - Florencję. Młodzież miała zagwarantowany transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie,  oraz pełną opiekę pedagogiczną. Partner zagraniczny ZDZ, w tym przypadku była to  włoska instytucja edukacyjna CENTRO STUDI CULTURA SVILUPPO, zapewnił uczniom bardzo dobre warunki pobytu oraz profesjonalną organizację praktyk zawodowych. Uczniowie mieli do dyspozycji wygodne pokoje mieszkalne, zaplecze dydaktyczne oraz rekreacyjno-sportowe.

Odbycie zagranicznych staży potwierdzone będzie wydanymi wkrótce certyfikatami Europass - Mobilność, dzięki którym nabyte przez uczniów umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabiorą postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców.

 

button

VR

zapisy 2023