Młodzież Technikum w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego od dnia 15 października do 28 października 2017 odbywała praktyki zawodowe w Hiszpanii w ramach projektu systemowego "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt gwarantował młodzieży bezpłatny transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, stypendium na wyżywienie i przejazdy lokalne oraz pełną opiekę pedagogiczną. Staż odbywał się w miejscowości Walencja. Uczniowie mieli do dyspozycji wygodne pokoje mieszkalne w niedalekiej odległości od plaż Walencji oraz zaplecze rekreacyjno-sportowe. Przed wyjazdem 16 uczniów uczestniczyło w wielogodzinnym kursie z przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego. Uczniowie podczas dwutygodniowego wyjazdu poszerzyli praktyczne umiejętności w zawodzie technik logistyk oraz technik informatyk. Młodzież wróciła do kraju z cennymi doświadczeniami, które pozwolą im w przyszłości lepiej wykonywać swoją pracę. Pobyt młodzieży za granicą, to nie była tylko sama nauka zawodu. Program obejmował poznanie atrakcji turystycznych, kultury, walorów przyrodniczych, historycznych oraz tradycji mieszkańców Hiszpanii i regionu Walencja. Uczniowie zwiedzili nie tylko najbliższą okolicę, ale także miasto Cuenca oraz region Castilla la Mancha. Atrakcją była wycieczka do Oceanarium oraz zobaczenie na żywo meczu Walencja-Sevilla na stadionie Walencji. Partnerem zagranicznym była hiszpańska instytucja edukacyjna EUROPA MOVILIDAD ESTUDIANTIL. Zadaniem partnera była organizacja całego stażu w tym zorganizowanie w przedsiębiorstwach logistycznych i informatycznych dwutygodniowych praktyk, według uzgodnionego programu.  
Odbycie zagranicznych staży potwierdzone będzie wydanymi wkrótce certyfikatami Europass-Mobilność, dzięki którymi nabyte przez uczniów umiejętności i kwalifikacje zawodowe nabiorą postać formalną i uznawaną przez europejskich pracodawców.

button

VR

zapisy 2023