Młodzieżowa Rada Miasta jest organem samorządowym młodzieży miasta Starachowice. Rada ma charakter wnioskodawczy i opiniodawczy wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności oraz społeczeństwa obywatelskiego wśród młodych mieszkańców miasta. Dzięki jej działaniom młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Starachowic.

Kto może zostać radnym Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice?

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi maksymalnie 25 młodych ludzi, którzy uczą się w szkołach w Starachowicach lub zamieszkują Gminę Starachowice w wieku od 13 do 25 lat. Osoby te angażują się lub chcą się zaangażować w życie publiczne np. swojej szkoły, osiedla lub całego miasta.

Dlaczego udział w Młodzieżowej Radzie Miasta jest ważny?

 

Działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta inspiruje młodzież do działania. Młodzieżowi radni realizują swoje cele poprzez działania lokalne w szkołach, osiedlach i w całym mieście, wspierają oddolne inicjatywy młodych mieszkańców miasta, którzy działają na rzecz społeczności Starachowic. Młodzieżowi Radni współpracują oraz wspierają samorządność uczniowską, a w swoich działaniach współpracują z przedstawicielami szkół, instytucji i urzędów. Urząd Miejski w Starachowicach realizuje projekty europejskie z Programu Erasmus+, Młodzieżowa Rada jest grupą inicjatywną projektów, przez co młodzież ma możliwość współtworzenia i uczestnictwa w projektach krajowych i europejskich. Działalność w Młodzieżowej Radzie, to także uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, konferencjach i wymianach międzynarodowych. Szereg doświadczeń jakie młodzi ludzie mogą nabyć, angażując się w działalność Rady stanowi pewny wpis do CV, a zdobyte doświadczenie ułatwi w poruszaniu się w świecie dorosłych.

Co robi Młodzieżowa Rada?

Konsultacje społeczne, warsztaty i szkolenia (m.in. na temat Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, ekologii, edukacji pozaformalnej itp.), konferencje, festiwale młodzieżowe, projekty krajowe i międzynarodowe, wizyty studyjne w Polsce i za granicą, sieciowanie z innymi Młodzieżowymi Radami z Polski i za granicy, reprezentowanie w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, wolontariat, opiniowanie dokumentów strategicznych Gminy, spotkania integracyjne, współpraca z innymi samorządami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami itp.

Szczegółowy zakres działań można znaleźć na stronie mrm.starachowice.eu oraz na profilu na FB - //www.facebook.com/MRM.starachowice

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane kandydowaniem do Młodzieżowej Rady Miasta zachęcamy do zapoznania się ze Statutem Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice, stanowiącym o zasadach działalności rady oraz prawach i obowiązkach radnego, a następnie złożenie formularza zgłoszeniowego w formie papierowej do Biura Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Starachowicach, ul. Radomska 45 od 18 listopada do 7 grudnia 2022 r. do godz. 15:00. Formularz zgłoszeniowy kandydata niepełnoletniego musi zostać dodatkowo podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Formularz zawiera część opisową, rekomendację od dyrektora szkoły/organizacji społecznej oraz listę poparcia min. 20 osób młodych.

Do formularza zgłoszeniowego kandydat może dołączyć CV oraz załączniki np. kopie listów gratulacyjnych, dyplomów, referencji i innych dokumentów.

Komisja ocenia nadesłane zgłoszenia kandydatów pod względem:
a. zaangażowania w działalność społeczną oraz życie społeczności lokalnych i życie publiczne (np. członkostwo w młodzieżowych grupach, członkostwo w organizacji harcerskiej, uczestnictwo w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, członkostwo w samorządzie szkolnym; udziału w projektach obywatelskich);
b. znajomości problemów młodych mieszkańców Starachowic;
c. uzasadnienie własnej kandydatury pod względem umiejętności, zainteresowań i pomysłów, jakie młoda osoba może wnieść do Rady.

Za wybór kandydatów odpowiada Komisja Rekrutacyjna, w której w skład wchodzi:
a. Prezydent Miasta Starachowice lub osoba przez niego wskazana;
b. Przewodniczący Rady Miejskiej w Starachowicach lub osoba przez niego wskazana;
c. Osoba wspierająca młodzież w Starachowicach, wskazana przez Młodzieżową Radę Miasta trwającej lub ubiegłej kadencji;
d. Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta poprzedniej lub trwającej kadencji;
e. Przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta trwającej lub ubiegłej kadencji, który nie kandyduje w wyborach.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 41 273 83 94 lub za pośrednictwem maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć na:
https://starachowice.eu/aktualnosci/8399-nabor-na-xi-kadencje-mlodziezowej-rady-miasta-starachowice.

 

 

 

button

VR

zapisy 2023