AKREDYTACJA 

SUKCES NASZEJ SZKOŁY!!!
ERASMUS+!!!!
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursu wniosków o Akredytację
złożonych w terminie do 29 października 2020 r. w akcji 1. Mobilność uczniów i kadry
w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.
Niepubliczne Techniku im. Wojska Polskiego w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jako wnioskodawca pomyślnie przeszło proces Akredytacji. Autorem wniosku była Pani Małgorzata Małek. Gratulujemy.
Co to oznacza dla naszej szkoły - naszych uczniów i nauczycieli
Akredytacja (jako nowość w programie Erasmus+) jest działaniem mającym na celu wprowadzenie beneficjentów do wnioskowania w akcjach mobilności edukacyjnej i ułatwiającym im ten proces. Jest to uproszczony dostęp do możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Akcji 1. Przyznanie Akredytacji – jednorazowo na całą edycję programu - DO 2027 ROKU, jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus – UCZNIOWIE BĘDĄ REALIZOWAĆ ZAGRANICZNĄ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ.
W nowym programie termin „Akredytacja” to rodzaj „biletu wstępu do programu”.

Niepubliczne Techniku im. Wojska Polskiego w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jako wnioskodawca pomyślnie przeszło proces Akredytacji.
Otrzymaliśmy Akredytację – jednorazowo na całą edycję programu - DO 2027 ROKU. Jest to gwarancja regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus+ – UCZNIOWIE BĘDĄ REALIZOWAĆ ZAGRANICZNĄ PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ.
Realizowane są wyjazdy ( Hiszpania Włochy, inne kierunki) – po dwa staż e w roku szkolnym dla wszystkich grup zawodowych, wyjazdy 2 – tygodniowe w grupach 12-16 osób pod opieką nauczycieli.

2022 12 20 09 45 27

 

button

VR