17 listopada w ramach projektu „Bezpieczna +” naszą szkołę po raz kolejny odwiedziła Pan Stanisław Jerzy Dzikowski.  Pokrótce zapoznał młodzież z zasadami działalności Polskiego Czerwonego Krzyża oraz międzynarodowego prawa humanitarnego, a następnie przybliżył młodym ludziom ideę honorowego krwiodawstwa – uświadamiając im jak ważna jest ona dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Kolejno zaprezentował odznaki i odznaczenia, jakie otrzymują krwiodawcy za oddaną krew, a także za działalność społeczną w PCK.

Następnie przypomniał uczniom zasady udzielania pierwszej pomocy, oraz zasady zachowania się gdy jesteśmy świadkiem wypadku.

 

 

 

button

VR

zapisy 2023