Odszkodowania

 Zapraszamy do skorzystania z usług działu prawnego w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. Zatrudnieni w ZDZ prawnicy oferują pomoc w odzyskaniu odszkodowania z takich zdarzeń jak:

 • szkody majątkowe: gradobicia, zalania, uszkodzenia/zerwania dachu, uszkodzenia elewacji,
 • szkody dekarskie
 • szkody w uprawach
 • szkody z wypadków komunikacyjnych, zdarzeń drogowych
 • wypadki w rolnictwie
 • wypadki w pracy
 • dopłaty do odszkodowań
 • szkody zdrowotne
 • zadośćuczynienie po śmierci
 • służebności przesyłu

Nasze usługi kierujemy zwłaszcza do osób, które nie wiedzą w jaki sposób dochodzić swoich roszczeń i odzyskać odszkodowanie od KRUS, ZUS oraz zakładów ubezpieczeń. W ramach usługi oferujemy bezpłatnie:

 • analizę sprawy – po przyjeździe do klienta
 • pomoc w ustaleniu odpowiedzialności za określone zdarzenie
 • pomoc w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, dowodów
 • skuteczną reprezentację w negocjacjach z ubezpieczycielem i sądem 

Nie pobieramy żadnych opłat przy rozpoczęciu sprawy – wynagrodzenie stanowi wyłącznie prowizja, którą ustalamy przed przejęciem sprawy i pobieramy ją dopiero po skutecznym uzyskaniu odszkodowania. Współpracujemy jedynie z wykwalifikowanymi i doświadczonymi prawnikami, którzy działają na Twoją rzecz!

Zapraszamy do kontaktu i skorzystania z naszych usług. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, tel. 607 191 636. 41 366 47 91 wew. 122


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), zwanego dalej RODO informujemy że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Celem przetwarzania jest obsługa spraw w zakresie szacowania roszczeń ubezpieczeniowych w tym ocena roszczeń, obliczanie ryzyka i poniesionych szkód, ocena ryzyka, likwidacja szkód a także spraw związanych z dochodzeniem roszczeń ubezpieczeniowych przed sprawcami, towarzystwami ubezpieczeniowymi i sądami:
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako zgody na przetwarzanie danych a także zgody na przekazanie danych innym podmiotom,
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. gdy służy do wykonania umowy, której stroną jest podmiot danych lub do podjęcia działań na jego żądanie przed zawarciem umowy,
- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (działania marketingowe i promocyjne przed uzyskaniem zgody na takie działania)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) sprawcy szkód,
b) towarzystwa ubezpieczeniowe,
c) sądy,
d) placówki medyczne,
e) podmioty współpracujące z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na podstawie stosownych umów w tym umów powierzenia przetwarzania danych,
f) inne organy i podmioty wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub wyrażonej zgody.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od zakończenia postępowania odszkodowawczego licząc od początku roku kalendarzowego następującego po roku w którym to postępowanie się zakończyło.
6. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do treści swoich danych,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy przetwarzanie danych odbywa się w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, w sytuacji, gdy dane Pani/Pana są przetwarzane na podstawie uzyskanej zgody, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uruchomienia postępowania o odszkodowanie w tym do zawarcia umowy.

Kurs wychowawca wypoczynku

Serdecznie zapraszamy na kurs wychowawcy wypoczynku 

 

Szczegóły znajdą państwo pod adresem 

https://szkolyskarzysko.zdz.kielce.pl/9-ogloszenia/176-23-czerwiec-2023-r-startujemy-z-kursem-na-wychowawce-wypoczynku.html

wychowawca_ogloszenie_page-0001.jpg

Wojskowe Targi Służby i Pracy

Wojskowe Targi Służby i Pracy to wydarzenie, na którym Siły Zbrojne RP prezentują swoją ofertę pracy i szukają potencjalnych kandydatów do Wojska Polskie.Tu również nie zabrakło uczniów Technikum im. Wojska Polskiego w Starachowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do naboru do młodzieżowej rady miasta

Prezydent Miasta Starachowice serdecznie zaprasza młode osoby w wieku od 13 do 25 r.ż., które chcą aktywnie włączyć się w tworzenie polityki młodzieżowej w naszym mieście do udziału w naborze do XI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice. Osoby mogą zgłaszać swoje kandydatury do 7 grudnia 2022 roku.

Czym jest Młodzieżowa Rada Miasta?

Czytaj więcej...

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023
do Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW)

w Niepublicznym Technikum w Starachowicach

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

Czytaj więcej...

button

VR

zapisy 2023